Rozhodnutie o umiestnení stavby Bytový dom Barbora