Developer

Výstavbu Bytového domu Barbora bude realizovať stavebná spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o., ktorá na trhu pôsobí od roku 2005. V súčasnosti ma zastúpenie na slovenskom, českom, rakúskom a chorvátskom trhu. Pôsobí ako generálny dodávateľ pre stavby menšieho aj väčšieho rozsahu a ponúka komplexný súbor služieb spojených s výstavbou bytových domov, obchodných objektov a čerpacích staníc.


AuPortal SK, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca developerská spoločnosť, pôsobiaca najmä v bratislavskom kraji. Všetky činnosti pri realizácii projektov sú orientované na klienta, to znamená, že našou prioritou je, aby dostal „hotový produkt“. Cieľom našej spoločnosti je realizácia zmysluplných a esteticky pekných projektov, ktoré musia spĺňať plnohodnotnú užívateľskú funkciu pre klienta.