Moderné bývanie pre Bytový dom Barbora


Základný balík služieb zákazníkom:

  • Kamerový systém s 15 dňovým záznamom monitorujúci vstup do garáží (spolu 5 kamier)

  • Vstup majiteľov bytov zadaním kódu alebo priložením mobilného telefónu (Bluetooth)

  • Vstup majiteľov bytov do garáží vytočením telefónneho čísla

  • Vyvolanie majiteľa bytu cez dotykový display priamo na mobilný telefón a otvorenie dverí

  • V prípade neprítomnosti majiteľa bytu alebo neodpovedania na hlasový hovor z videovrátnika, automatické poslanie fotky návštevy na predvolený email

  • Bezplatný servis a údržba kamier raz ročne


Popis služieb pre zákazníka