Moderné bývanie pre Bytový dom Barbora


Základný balík služieb zákazníkom:

  • Kamerový systém s 15 dňovým záznamom v cloude monitorujúci spoločné a garážové priestory, detské ihrisko (spolu 5 kamier)
  • Vstup majiteľov bytov zadaním kódu alebo priložením mobilného telefónu (Bluetooth)
  • Vstup majiteľov bytov do areálu automatickým rozpoznaním ŠPZ auta alebo mobilným telefónom (Bluetooth)
  • Vyvolanie majiteľa bytu cez dotykový display priamo na mobilný telefón, smartfón aplikáciu s videohovorom a diaľkové otvorenie dverí
  • V prípade neprítomnosti majiteľa bytu alebo neodpovedania na hlasový hovor z videovrátnika, automatické poslanie fotky návštevy na predvolený email
  • Predpríprava na diaľkové odpočty spotreby energií
  • Bezplatný servis a údržba funkčnosti videovrátnikov a kamier


Popis služieb pre zákazníka